Framsida

Som nettkunde står du fritt til å velja kraftleverandør.

Ynskjer du å byta leverandør er det berre å ta kontakt med den nye leverandøren som tek seg av bytteprosessen. Informasjon om prisar frå dei einskilde leverandørane finn du på Konkurransetilsynet sin prisoversikt nedanfor. Her finn du og liste over dei leverandørane som har kundar i Fjelberg Kraftlag sitt nettområde.
 

Konkurransetilsynet sin prisoversikt

 

Liste over kraftleverandørar i Fjelberg Kraftlag sitt nettområde.

Ventetariff / leveringsplikt:

Kundar som ikkje veljer seg ein kraftleverandør får levert kraft frå Fjelberg Kraftlag i samsvar med vilkåra for leveringsplikt.
Desse kundane vert fakturert etter følgjande tariffar:

Plikt 1:  Kraftlevering frå veke 0 til veke 6 etter oppstart:

             Spotpris *) 5 øre/kWh mva
Plikt 2:  Kraftlevering frå og med veke 7 etter oppstart:             

             Spotpris *) 9 øre/kWh mva

*) gjennomsnitt områdepris per månad i spotmarknaden  ref. Kvinnherad.

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS