Framsida

Nettleigetariffar


Tariffar for nettleige vert utarbeidd etter retningsliner frå NVE ( Norges Vassdrags. og energidirektorat).
 
 

Prisane til forbrukarkundar inkluderer forbruksavgift til staten, avgift til det statlege energifondet Enova og meirverdiavgift.

Nettleigetariffar for forbrukarkundar finn du her:

 

Nettleigetariffar for forbrukarar gjeldande frå 1.1.2019

 

Nettleigetariffar for forbrukarar gjeldande frå 1.1.2018

 

Nettleigetariffar for forbrukarar gjeldande frå 1.10.2017 

 

Nettleigetariffar for forbrukarkundar gjeldande frå 01.01.2017

 
 
 
 
 
 

Prisane til næringskundar inkluderer avgift til det statlege energifondet Enova men er oppgitt eksklusiv forbruksavgift til staten og meirverdiavgift.

Nettleige for næringskundar finn du her:

 

Nettleigetariffar for næringskundar gjeldande frå 1.1.2019

 

Nettleigetariffar for næringskundar gjeldande frå 1.1.2018

 

Nettleigetariffar for næringskundar gjeldande frå 1.10.2017 

 

Nettleigetariffar for næringskundar gjeldande frå 01.01.2017

 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS