Framsida

Nettleigestatistikk


Er du interessert i å sjå prisutviklinga for nettleiga for våre hushaldskundar dei siste åra så finn du den her:
 

Nettleigestatistikk.

 

Alle nettselskap i landet er pålagt å melda inn sine nettleigetariffar til NVE. Oversikt over nettleigatriffar for alle nettselskap i landet finn du på NVE sin nettsider.

Landsomfattande tariffoversikt.

 

På NVE sin nettsider finn du også mykje annan nyttig informasjon om energi, energibruk og energiøkonomisering.

Hovudssida til NVE.

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS