Framsida

Avtale om nettleige og tilknyting

Standardvilkår

Tiknyting  til Fjelberg Kraftlag sitt nett skjer i samsvar med standardvilkår som er utarbeidd av Energi Norge og Forbrukarombodet. Det er og fastsett standard nettleigeavtale og standardvilkår for tilknytning til kraftnettet. Dei finn du her:

Standard nettleigeavtale for forbrukarkundar.

Standard tilknytningsvilkår for forbrukarkundar. 

 

Reglar for anleggsbidrag ved tilknyting til nettet.    

 

I tillegg finn du her NVE sine forskrifter som regulerer korleis tariffar for nettleige skal utarbeidast:               

Forskrifter frå NVE for utarbeiding av nettariffar.

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS