Framsida

Nettleige


Nettleige er det du betalar for å vera tilknytta straumnettet. Totalramma for nettleiga er fastsett for kvart einskild nettselskap av NVE ( Norges Vassdrags- og energidirektorat) og skal dekka kostnadane for ein stabil og sikker straumforsyning som omfattar nyinvesteringar, drift og vaktberedskap. 

 

I tillegg til å dekka kostnadane til det lokale kraftnettet til Fjelberg Kraftlag skal også nettleiga dekke kostnadane med det regionale forsyningsnettet til Sunnhordland Kraftlag og det landsomfattande sentralnettet til Statnett.

Fjelberg Kraftlag har vakt døgnet rundt, heile året, og er klare til å rykka ut for å sikra at du får den straumen du treng, nå du treng han.

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS