Framsida

Målaravlesing kan meldast inn på 3 måtar:


 

1:Internett:

Ha klart kundenummer, målarnummer og målarstand før du går på nettet.

Velg 'Mi side' i menyen til venstre. Ved første pålogging må du registrera deg med kundenummer og målarnummer.

Seinare loggar du inn med kundenummer og passordet du får tildelt. Om du ber sida om å hugse passordet vert pålogginga svært enkel ved seinare bruk.Du kan også tinga varsling om målaravlesing på e-post.

Avlesinga leverer du på MI SIDE

2:Tekstmelding (SMS):

Første gang du tar i bruk denne tenesta må du registrera deg.

Send: FJEL reg kundenummer målarnummer til 2258. Du vil då få kvitteringsmelding på at du er registrert.

Neste gong det er tid for å lesa av målaren får du ei melding.
Den svarar du på ved å skriva FJEL målarstand og senda meldinga til 2258.

Har du fleire målarar må meldinga også ha med målarnummer:FJEL målarnummer målarstand

Fordelen med denne løysinga er at du kan stå ved målaren og tasta inn tala direkte. Du få kvittering og forbruk tilbake straks.

Enklare kan det ikkje gjerast!

 

3:Telefonavlesing:

Finn fram kundenummer, målarnummer og målarstand før du ringer.

Ring 800 68288

Stemma i telefonen hjelper deg gjennom registreringa. Med trålaus telefon kan du gjera alt nå du står ved målaren.Enkelt og greitt

 

Målaravlesing og fakturering av hyttekundar.

Gjeldande rutiner for målaravlesing og fakturering av hytter og fritidshus finn du her:   Målaravlesing og fakturering av hyttekundar

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS