Framsida

Tryggleik ved bruk av elektrisitet


Vi har elektriske anlegg rundt oss både utandørs og innandørs og fleire og fleira oppgåver løyser vi ved bruk av elektrisk utstyr. Då er det viktig å ta nokre førehaldsreglar slik at dette kan gå føre seg utan fåre for helse. liv eller eigedom.
 

Informasjon om strålingsfare nær høspentanlegg.

Som eigar av høgspentanlegg har kraftlaget plikt til å informera om strålingsfaren nær desse anlegga. NVE og Strålevernet har utarbeidd ein informasjonsbrosjyre om bygging nær høgspenningsanlegg. Brosjyren gjev oppdatert kunnskap og vurderingar i samband med bygging av bustad, skule og barnehage nær slike anlegg.

 
Informasjonsbrosjyre om strålingsfare.
 
 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS