Framsida

Kva kan du gjera:


Ikkje faglærde kan utføra minder arbeid i forbindelse med elektrisk anlegg i eigen hus og hytte, dersom slikt arbeid blir utført sikkerhets messig forsvarleg.
 

Med mindre arbeid meinas:

 

Skifta deksel på koplingsboksar, brytarar og stikkontaktar, men ikkje den veggfaste delen. (Sjølve brytaren/kontakten mm.)

 

Montera og skifta varmeomnar dersom dei har bevegeleg leidning.

 

Kopla eller skifta ut støpsel i bevegeleg leidning til og med 25 A, med og utan jording.

 

 Kopla til lampettar, bordlampar osv. med bevegeleg leidning, og montera leidningsbrytar.

 

Kopla til eller skifta lamper som henger i tak krok eller liknande, som er tilkopla med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller «sukkerbit», dersom lampa ikkje er å betrakte som ein del av den faste installasjonen. Det må vera strekkavlastning på leidningen slik at leidningane blir belasta fysisk.

 

Kjelde: dsb         link til dsb

 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS