Framsida

Gamle elektriske anlegg


Har du eit elektrisk anlegg som vart installert på 80 talet eller før, bør du vurdera ein opp gradering av dette anlegget.
 

Det elektriske anlegget i husa trenger vedlikehald/opp gradering etter bruk, ein kan ikkje forventa at anlegga skal vara evig.

Bruken har endra seg, me nyttar mykje meir elektriske artiklar i dag enn på 80 talet.  

Når vart ditt anlegg kontrollert sist?   

           

Nokre grunnar til å kontakte ein elektrikar:

 

Sikringane er varme eller ryker ofte. Signal om for høg belastning.   Forbruket er blitt høgare en kva som var antatt ved montasje.

Sikringane bør skiftast ut til jordfeilautomatar.

 

Du har ikkje jordfeilbrytar i sikringsskap. Jordfeilbrytaren er der for beskyttelse av personar og anlegg ved feil. Har du ikkje dette installert er det på tide.

Få installert jordfeilautomata på alle kursane dine, då blir det tryggare og lettare og finna feil når dei oppstår.

 

Inntak sikringane er varme eller ryker ofte. Forbruket er blitt høgare en kva som var antatt ved montasje. Inntak sikringane bør skiftast ut.

 
 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS